Dzięki pomiarom elektrycznym uzyskujemy informacje o stanie technicznym badanych urządzeń i instalacji. Dobry stan instalacji elektrycznej, jest gwarancją bezawaryjnej i bezpiecznej pracy. Pomiary w okresie eksploatacji służą dla oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy.

Na przegląd techniczny samochodu jedziemy sprawnym pojazdem. Podobnie jest z instalacją - trzeba diagnozować jej stan nawet gdy nie dostrzegamy nieprawidłowości w jej pracy.

Oferujemy atrakcyjne ceny i krótkie terminy!

Dla kogo pomiary elektryczne?

Obowiązek wykonywania kontroli instalacji elektrycznych dotyczy właścicieli i zarządców wszystkich obiektów budowlanych (wyjątek stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne). 
 
Oferta skierowana jest głównie dla:
 • domów prywatnych,
 • zarządców nieruchomości,
 • wspólnot mieszkaniowych,
 • spółdzielni mieszkaniowych,
 • hoteli, budynków biurowych,
 • zakładów produkcyjnych.

Pomiary odbiorcze

Badania i pomiary odbiorcze dotyczą instalacji lub urządzeń elektrycznych nowo instalowanych lub modernizowanych. Mają na celu sprawdzenie pod względem technicznym oraz bezpieczeństwa użytkownika. 
 

Pomiary okresowe

Badania eksploatacyjne okresowe mają na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania.


OFERTA:

 • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania - impedancja pętli zwarcia
 • pomiar rezystancji izolacji obwodów i kabli
 • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych
 • badania wyłączników RCD (róznicowo prądowych) - wszystkie typy odbiory instalacji elektrycznych
 • inne specjalistyczne pomiary elektryczne


W przypadku negatywnych wyników pomiarów, dokonujemy na życzenie klienta napraw i modernizacji instalacji.

Używamy sprawdzonych i wysokiej jakości materiałów!

Stosujemy osprzęt...Stosujemy osprzęt... Stosujemy osprzęt...Stosujemy osprzęt...Stosujemy osprzęt... Stosujemy osprzęt...Stosujemy osprzęt...